ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկել Պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐ Արմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմին Լավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում Սիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում Հարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. Աբդոլլահիան Օսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Մեզ զար­մաց­րեց ՌԴ-ՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, որ Մոսկ­վա­յում սար­սա­փե­լի ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղութ­յան ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ոչ մի քա­ղա­քա­ցի չի տու­ժել: Զար­մա­նա­լիո­րեն այդ պա­հին ար­դեն հայ­տա­րար­վել էր, որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի է ան­հետ կո­րել ա­հա­բեկ­չութ­յան դեպ­քի վայ­րից, իսկ նրա ա­մու­սի­նը, ո­րը զար­մա­նա­լիո­րեն ադր­բե­ջան­ցի էր, զոհ­վել է «Կ­րո­կու­սում»: Զար­մա­նա­լիո­րեն մեկ օր պա­հանջ­վեց ՀՀ ԱԳՆ-ից, որ­պես­զի հեր­քի այդ տե­ղե­կութ­յու­նը եւ հաս­տա­տի, որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի է զոհ­վել: Մ­նում է զար­մա­նալ ԱԳՆ-ի եւ ՌԴ-ում ՀՀ դես­պա­նա­տան մաս­նա­գի­տա­կան զրո­յա­կան պատ­րաստ­վա­ծութ­յան վրա, ու էդ խել­քով ու­զում են մի ամ­բողջ երկ­րի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն վա­րել, դրա հա­մար էլ արդ­յունք­նե­րը այս­քան տխուր են:

­Մեզ զար­մաց­րին այն ե­րեք ան­հաս­կա­նա­լի կեր­պար­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յա­ցան «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» կազ­մա­կեր­պութ­յան ան­դամ­ներ եւ գրո­հե­ցին Նոր Նոր­քի ոս­տի­կա­նութ­յու­նը: Ն­րանք զար­մա­նա­լիո­րեն նռնա­կը պայ­թեց­րին այն­պես, որ ի­րենք իսկ վի­րա­վոր­վե­ցին, թեեւ հայ­տա­րա­րում էին, թե իբր «կռված» տղա­ներ են: Իսկ ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այն է, թե ի՞նչ էին նրանք ու­զում Նոր Նոր­քի ոս­տի­կա­նութ­յան բա­ժան­մուն­քից, ի՞նչ ի­մաստ ու­ներ այն գրո­հել, այդ­պես էլ զար­մա­նա­լիո­րեն պարզ չդար­ձավ:

­Մեզ զար­մաց­րեց Հա­յաս­տա­նի փա­ռա­պանծ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ո­րը բլո­գեր եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նին բռնում էր այն­պես, կար­ծես թե «Կ­րո­կու­սում» ա­հա­բեկ­չութ­յուն ի­րա­կանաց­նող­նե­րից մեկը լի­ներ: Զար­մա­նա­լի է նաեւ, որ Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նը կա­լա­նա­վոր­ված է «խու­լի­գա­նութ­յան» հոդ­վա­ծով, իսկ նրա խու­լի­գա­նութ­յունն ընդ­ա­մենն այն էր, որ նա քննա­դա­տել էր Նի­կո­լին: Զար­մա­նա­լի է նաեւ Հա­յաս­տա­նի «ա­մե­նաար­դար» դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը, ո­րով Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նը ա­զա­տազրկ­վեց եր­կու ամ­սով: Եվ վեր­ջա­պես զար­մա­նա­լի է, որ ժա­մա­նա­կին Նի­կոլն ա­սում էր, որ ի­րեն քննա­դա­տե­լուն ու ծաղ­րե­լուն չի ար­ձա­գան­քի, քա­նի որ դա կլի­նի խոս­քի ա­զա­տութ­յան սահ­մա­նա­փա­կում, ե­րե­ւի թե Նի­կո­լի նյար­դե­րը տե­ղին են տա­լիս:

­Կա այս­պի­սի զա­րմա­նա­լի կեր­պար, ով ամ­բողջ կյան­քը ու­ներ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ազ­գա­նու­նը, սա­կայն ՀՀ, այս­պես կոչ­ված, նա­խա­գահ դառ­նա­լուց հե­տո դար­ձավ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ: Ա­հա այս ծաղրան­կա­րա­յին կեր­պա­րը այն­քան բան ու գործ չու­նի, որ 5 րո­պե ան­ձամբ օգ­նում է փո­ղո­ցում կանգ­նած ար­տա­սահ­ման­յան զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին տաք­սի կան­չել: Սա­կայն ան­գամ տաք­սու դիս­պետ­չե­րութ­յուն ա­նելն իր մոտ զար­մա­նա­լիո­րեն չի ստաց­վում, քա­նի որ ՀՀ նա­խա­գա­հը տաք­սու վա­րոր­դին ա­սում է, որ նա էլ ա­սի ոս­տի­կա­նութ­յա­նը, որ թույլ տան կանգ­նել Վա­հա­գին ու­ղեկ­ցող մե­քե­նա­նե­րի կող­քին, փո­խա­նակ դա ա­սի իր ու­ղեկ­ցող ոս­տի­կան­նե­րին: Զար­մա­նա­լի է, թե ին­չո՞վ է զբաղ­ված մի ամ­բողջ ժո­ղո­վուրդ ու պե­տութ­յուն լի­նել-չլի­նե­լու եզ­րին հասց­րած Վա­հագն Խա­չա­տուր­յա­նը: Ու չզար­մա­նաք, ե­թե մի օր էլ սա ռես­տո­րան­նե­րում շվեյ­ցա­րի դեր սկսի կա­տա­րել` ու­ղեկ­ցե­լով ար­տա­սահ­ման­յան զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին:

 Ինձ ասոցացնում եմ Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես հայ եմ. Զախարյան ՇՏԱՊ. Վահագն Չախալյանին եւ եւս երկու հոգու բերման են ենթարկելՊատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացնում՝ Աշոտյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համարԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԾԱՆՐԱՄԱՐՏԻԿ ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԼԱԼԱՅԱՆԸ ԴԱՐՁԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ՀԱՂԹՈՂ ՈՒ ՆՎՍՃԵՑ ՓԱՐԻԶԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՈՒՂԵԳԻՐԱրմենիա ԲԿ է տեղափոխվել 5-ամյա երեխայի մարմինԼավրովը և Աբդոլլահիանը իրանական կողմի նախաձեռնությամբ քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր ԱրևելքումՍիրիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Իրանի հարվածներն Իսրայելին հասցվել են ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներումՀարևան երկրները տեղեկացված են եղել Իսրայելի վրա հարձակման մասին գործողությունից 72 ժամ առաջ. ԱբդոլլահիանՕսկարակիր կոմպոզիտոր Էնիո Մորիկոնեի որդին Երեւանում կներկայացնի հոր հեղինակային ծրագիրը Մերօրյա նոր Ռիխտերը Երևանում Նեթանյահուն Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո չեղարկել է Իրանի դեմ պատասխան հարվածըԹեհրանի օդանավակայանները դադարեցրել են թռիչքները մինչև երկուշաբթիԱզնվությունն ինձ համար բարձրագույն արժեք է. Ասպրամ Կրպեյանի «խոստովանությունը» դատարանումԱդրբեջանն ու Հորդանանը համաձայնագիր են ստորագրել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասինՍիմո՛նա, հիշեցրեք ինձ՝ ե՞րբ է Իսրայելը դատապարտել Կիևի առնվազն մի հարված ՌԴ մարզերին. չե՞ք հիշում, ես ևս. Զախարովան՝ Իսրայելի դեսպանինԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն կոչ է արել Իրանին և Իսրայելին ցուցաբերել զսպվածություն և խուսափել վտшնգավոր էսկալացիայիցՍԿԱՆԴԱԼ. «Քեզ ո՞ւմ տեղն ես դրել, որ թույլ ես տալիս մարդու արժանապատվության հետ խաղալ»Թուրքիան չի ցանկանում, որ տարածաշրջանում լարվածությունն ուժեղանա․ Ֆիդանը՝ Իրանի արտգործնախարարինԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղը՝ ապրիլի 15-ինՄարիա Զախարովան պատասխանել է Մոսկվայում Իսրայելի դեսպանինՄենք հետ մղեցինք Իրանի հարձակումը եւ միասին կհաղթենք․ ՆեթանյահուԻսրայելն իր երկինքը պաշտպանելու համար օգտագործել է թե օդային, թե ծովային և թե ցամաքային ուժերը. Ինչ է կատարվել գիշերը ԻսրայելումԻնչ է սպասվում «Ծաղկունք» միջազգային 5-րդ փառատոնինՓՇԱՔԱՂԵՑՆՈՂ.Ինչպես էր աստղաբանը կանխատեսել 4 զինվորի կյանք խլած Մեղրիի ողբերգական վթարըԻՀՊԿ-ը երեկ երեկոյան նոր էջ է բացել Իրանի հեղինակության պատմության մեջ և դաս տվել սիոնիստ թշնամուն․ ՌաիսիԾայրաստիճան մտահոգություն ենք արտահայտում տարածաշրջանում հերթական վտանգավոր էսկալացիայի հետ կապված․ ՌԴ ԱԳՆԵթե չկա զինծառայություն, չկա նաև Հայաստան, մեր պետության հիմքը բանակն է. գերազանց ծառայող զինվորըԳործողությունը շարունակելու մտադրություն չկա. Իրանի ԶՈՒ ԳՇ պետՏարադրամի փոխարժեքները` ապրիլի 14-ինԱյս հակամարտության արձագանքները լսվելու են նաև ՀայաստանումԻրանցիները շատ հստակ գիտակցում են, որ Մերձավոր Արևելքում հասկանում են միայն ուժի լեզուն. ՈսկանյանՀրապարակվել է Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի մասին Ժիրինովսկու մարգարեության տեսանյութըՋերմաստիճանը կնվազի, ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի. եղանակի տեսությունG7 երկրները կքննարկեն հետագա քայլերը Իսրայելի վրա Իրանի հարձակումից հետոԿուրսանտները կուսանեն արտերկրի ռազմաուսումնական լավագույն հաստատություններումՀանցավոր ռեժիմի նոր հիմարությունը կհանգեցնի նրա թշվառ կյանքի ավարտին․ Իրանի բանակի գեներալԻսրայելական ԶԼՄ-ները պնդում են, որ երկիրը հարվածին կպատասխանի առաջիկա 48 ժամվա ընթացքումՎտանգավոր հայտարարություն ԻրանիցՈ՞վ կմտածեր, որ Իրանը, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն կարող են պայմանավորվել ու այսքան սիրուն ներկայացում բեմադրել. Հրանտ Մելիք-ՇահնազարյանՍպասվում է Ղազախստանի նախագահի այցը. Հայտնի է օրըՇՏԱՊ. Իսրայելն այս պահինԵրուսաղեմի հայկական թաղամասը չի տուժել Իրանի գիշերային հարձակումիցԺիրինովսկին` 2024թ.-ին Ուկրաինայի եւ Մերձավոր արեւելքի իրադարձությունների մասին (տեսանյութ)Ինչ է շահելու եւ ինչ կորցնելու հայ-վրացական սահմանազատման արդյունքում ՀՀ-ն․ Մանրամասնում է քարտեզագիրըԱռաջինը պետք է հայ ժողովրդի հետ բաց տեքստով խոսի Շահրամանյանը, հետո նոր մյուսներից գործուն քայլեր ակնկալի․ Վահան Բադասյանը փակագծեր է բացումԱՄՆ-ը չի մասնակցի Իրանի դեմ հարձակմանը. CNNՈւղիղ աղիքի (անալ) ճաքի առաջացման հետեւանքները կյանքի որակի վրա․Վաղը՝ «Բժշկի մոտ» հաղորդաշարումԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելուՆեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ)Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода